Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
ul. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa

TELEFON:
+48-22-828-74-83

Sprawy związane z organizacją Konferencji: Renata Rycerz, tel. 508-101-124, email:  renata.rycerz@kpk.gov.pl