Konferencja

„20 lat Polski w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE. Horyzont 2020 – nowe otwarcie”

7 czerwca 2018 r., Hotel Marriott, Warszawa

 

PROGRAM

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników/ Kawa powitalna
10:00 – 11:00 Sesja inauguracyjna – Polska w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE – dokąd zmierzamy?

 • Jarosław Gowin – Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii
 • Daniel Baliński – Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Marek Prawda – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
 • prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE (ITRE) – nagranie video

Moderator: Zygmunt Krasiński, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

11:00 – 12:00 Polskie osiągnięcia w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE – laureaci Nagrody Kryształowej Brukselki 2018

Wprowadzenie: prof. Michał Kleiber, Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (EASA); Ambasador ds. Nowej Narracji dla Europy, KE

Moderator: Andrzej Siemaszko, Dyrektor KPK PB UE w latach 1999 – 2014

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 13:30 Od Horyzontu 2020 do Programu Ramowego Horizon Europe – wsparcie badań i innowacji w Unii Europejskiej

 • Perspektywa 2018-2020 w PR Horyzont 2020 i propozycja do Programu Ramowego UE Horizon Europe – Krzysztof Nalepa, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (prezentacja)
 • Rekomendacje Grupy Wysokiego Szczebla KE – prof. Lucyna Woźniak, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Ekspert Grupy Lamy’ego (prezentacja)
 • Udział Polski w Programach Ramowych UE – warunek konieczny rozwoju doskonałości naukowej i innowacyjności – Zygmunt Krasiński, Dyrektor KPK PB UE (prezentacja)

Moderator: Małgorzata Misiewicz , Dyrekcja Generalna – Badania Naukowe i Innowacje, Komisja Europejska

13:30 – 14:15 Lunch networkingowy
14:15 – 16:00 Sesje równoległe – Aktywne uczestnictwo w Programach Ramowych w synergii z programami krajowymi
Sesja I: European Research Council – jak rozwijać polską doskonałość naukową?

Moderator: prof. Andrzej Jajszczyk, Rada Naukowa ERC

 • prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk
 • prof. Tadeusz Burczyński, Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, członek panelu eksperckiego ERC
 • prof. Tomasz Dietl, Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk, laureat Advanced Grant ERC
 • prof. Michał Karoński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki w latach 2010 – 2016
 • prof. Magdalena Król, laureatka Starting Grant ERC, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Justyna Olko, laureatka Starting Grant ERC, Uniwersytet Warszawski
 • prof. Grażyna Ptak, laureatka Starting Grant ERC, Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
 • Juliusz Szymczak – Gałkowski, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Łukasz Wojdyga, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Sprawozdawca sesji: Wiesław Studencki, Ekspert KPK PB UE

Sesja II: European Innovation Council – jak wzmacniać polskie przełomowe innowacje i udział przemysłu?

Moderator: Piotr Dardziński, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP
 • prof. Maciej Chorowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Nina Dobrzyńska, Z-ca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Daria Gołębiowska-Tataj, Prezes Tataj Innovation
 • Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.
 • Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
 • Tomasz Mazuryk, Prezes Zarządu, Funding Box S.A.
 • Rafał Pawełczak, Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, KGHM Polska Miedź S.A.
 • Mateusz Sagan, Dyrektor Rozwoju i Członek Rady Nadzorczej SDS Optic

Sprawozdawca: Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Zastępca Dyrektora KPK PB UE

Sesja III: Missions – odpowiedź Unii Europejskiej na priorytetowe wyzwania cywilizacyjne

Moderator: Agata Janaszczyk, Radca ds. Badań, Stałe Przedstawicielstwo RP w UE

 • Mateusz Gaczyński, Z-ca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • prof. Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych
 • prof. Krzysztof Klincewicz, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
 • Sylwia Kostka, Koordynator Projektu QuantERA, Narodowe Centrum Nauki
 • Anna Ostapczuk, Dyrektor Działu Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Anna Plater – Zyberk, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą, Polska Akademia Nauk

Sprawozdawca: Piotr Świerczyński, Kierownik Biura Socio-Tech, KPK PB UE

16:00-16:30 Podsumowanie i zakończenie

Polskie priorytety dla polityki badań i innowacji w wymiarze międzynarodowym – Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podsumowanie i zakończenie – Zygmunt Krasiński, Dyrektor KPK PB UE

16:30 Koktajl networkingowy