Nominowani do Nagrody Kryształowa Brukselka 2018 w kategorii Nauka – Instytuty naukowe PAN:

 

  • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
  • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
  • Instytut Chemii Fizycznej PAN
  • Instytut Fizyki  PAN
  • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
Laureat: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN