Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK)

przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN od 1999 r. działa na rzecz programów ramowych UE w Polsce. Od 2014 roku pełni funkcję KPK do programu Horyzont 2020, Euratom Fission, inicjatywy IMI2 oraz koordynuje polską siec Euraxess, jako jednostka wyłoniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w drodze konkursu. Realizując powierzone zadania koordynuje działalność Sieci KPK skupiającej obok KPK 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych.

Nasza misją jest wsparcie polskich podmiotów w skutecznym aplikowaniu w programach ramowych UE. Działamy na rzecz polskich liderów badań i innowacji: naukowców, jednostek naukowo-badawczych, przedsiębiorstw i wszystkich zainteresowanych.

Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl


 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

Ministerstwo zajmuje się sprawami studentów, uczelni i naukowców. Ministerstwo prowadzi politykę państwa w obszarze nauki oraz szkolnictwa wyższego. Przygotowuje strategiczne rozwiązania, dba o wdrażanie programów i funduszy unijnych. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN.

Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl