Nagroda Kryształowej Brukselki  przyznawana jest od 2001 roku za sukcesy w ramowych programach badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej. Jest ona cenionym wśród naukowców i przedsiębiorców wyróżnieniem za ich aktywność na arenie międzynarodowej i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki.

Pomysł nagradzania polskich instytucji, naukowców i przedsiębiorców narodził się w ostatnim roku realizacji 5. Programu Ramowego (1998-2001). Dr Andrzej Siemaszko, ówczesny dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (w latach 1999-2014), zaproponował ustanowienie nagrody dla najlepszych i najbardziej aktywnych polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw, uczestniczących w programach ramowych UE. Idea ta spotkała się z uznaniem środowiska. Swoją oryginalnością zwróciła też uwagę Komisji Europejskiej, ponieważ wcześniej żaden kraj, uczestniczący w programach ramowych, nie wyszedł z inicjatywą nagradzania najlepszych ich uczestników.

Tegoroczne Kryształowe Brukselki podsumują okres ostatnich 20 lat, począwszy od 5. Programu Ramowego UE, poprzez 6. i 7. Program Ramowy UE i skończywszy na Programie Ramowym Horyzont 2020.

W ósmej edycji Nagrody Kapituła, pod przewodnictwem Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, wyłoni laureatów spośród nominowanych do tego wyróżnienia w następujących kategoriach:

  • nauka: uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk
  • biznes: małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa
  • administracja samorządowa
  • podmioty non-profit
  • nagroda indywidualna.

W kategoriach instytucjonalnych (nauka, biznes, administracja samorządowa i podmioty non-profit) podstawą nominacji są opracowane przez KPK dane statystyczne uzyskane z Komisji Europejskiej uwzględniające:

  • wartości dofinansowania realizowanych projektów,
  • liczby koordynowanych projektów,
  • liczby uczestnictw w projektach.

Do kategorii nagroda indywidualna nominowani zostaną wskazani przez KPK, spośród zgłoszonych uczestników, którzy – Państwa zdaniem – wykazali się aktywnością i wybitnymi indywidualnymi osiągnięciami w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31 marca 2018 roku.

 

Kapituła Nagrody Kryształowej Brukselki ma również prawo przyznać nagrodę specjalną. Do tej pory przyznano ją czterokrotnie. W 2004 roku uhonorowano prof. Manfreda Horvata, ówczesnego dyrektora austriackiego BIT (Bureau for International Research and Technology Cooperation) za wspieranie polskich uczestników w 5. i 6. Programie Ramowym UE oraz wkład w tworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego. W roku 2006 nagrodę otrzymał Marek Darecki, Prezes WSK PZL Rzeszów S.A. i przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Polskich Platform Technologicznych za pionierskie działania zacieśniające współpracę pomiędzy nauką i przemysłem. Kolejnym laureatem specjalnej Nagrody Kryształowej Brukselki został prof. Jerzy Buzek. W 2010 r. otrzymał ją za zaangażowanie w przygotowanie 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, wkład w rozwój inicjatyw technologicznych i konsekwentną promocję polskiej nauki. W ostatniej edycji (2016) Nagrody Kryształowej Brukselski Kapituła przyznała dwie nagrody specjalne: prof. Januszowi Bujnickiemu w uznaniu aktywnego uczestnictwa w grupach eksperckich Komisji Europejskiej, w tym w ramach nowego mechanizmu doradztwa naukowego – Scientific Advice Mechanism, realizacji prestiżowych grantów ERC oraz zasług na polu wsparcia naukowców w przygotowaniu wniosków ERC oraz prof. Januszowi Hołystowi w uznaniu dla szczególnych zasług jako współzałożyciela i Prezesa Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE, na polu koordynacji projektów, a także wprowadzania dobrych praktyk profesjonalnego zarządzania badaniami.