KAPITUŁA NAGRODY KRYSZTAŁOWEJ BRUKSELKI 2018

PRZEWODNICZĄCY KAPITUŁY

Jarosław Gowin – Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

WICEPRZEWODNICZĄCA  KAPITUŁY

Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii

________________________________________
dr Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju

dr Piotr Dardziński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej

prof. Zbigniew Błocki – Dyrektor Narodowego Centrum Nauki

prof. Aleksander Bobko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2015-18

prof. Tadeusz Burczyński – Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN

prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego

Marcin Chludziński – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

prof. Maciej Chorowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

prof. Jerzy Duszyński – Prezes Polskiej Akademii Nauk

Piotr Dytko – Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

prof. Andrzej Jajszczyk – członek Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Cezary Kaźmierczak – Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Patrycja Klarecka – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

prof. Michał Kleiber – Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (EASA)

prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

prof. Jan Szmidt – Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Łukasz Wojdyga – Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

prof. Agnieszka Zalewska – Członek Komitetu Identyfikującego członków Rady Naukowej ERC, członek Zarządu ESFRI

prof.  Maciej Żylicz – Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 

SEKRETARZ KAPITUŁY

dr inż. Zygmunt Krasiński – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE